Virksomheder

Stubkjær Family Group er aktiv investor i en mindre portefølje af danske virksomheder, primært inden for industrien. Vores virksomhedsinvesteringer gennemføres altid sammen med andre investorer og omfatter såvel direkte som indirekte ejerskab af virksomhederne. Vi har både majoritets- og minoritetsposter.

Vi investerer primært i veletablerede virksomheder med en klar strategi og en tydelig forretningsprofil. Der er tale om veldrevne virksomheder med tilfredsstillende indtjening og et langsigtet mål for værdiskabelse gennem forretningsudvikling og målrettede investeringer. I dag tæller porteføljen bl.a. virksomheder som Prodan A/S og Timan A/S.

Virksomheder

Stubkjær Family Group er aktiv investor i en mindre portefølje af danske virksomheder, primært inden for industrien. Vores virksomhedsinvesteringer gennemføres altid sammen med andre investorer og omfatter såvel direkte som indirekte ejerskab af virksomhederne. Vi har både majoritets- og minoritetsposter.

Vi investerer primært i veletablerede virksomheder med en klar strategi og en tydelig forretningsprofil. Der er tale om veldrevne virksomheder med tilfredsstillende indtjening og et langsigtet mål for værdiskabelse gennem forretningsudvikling og målrettede investeringer. I dag tæller porteføljen bl.a. virksomheder som Prodan A/S og Timan A/S.