Finansielle Investeringer

Stubkjær Family Group har allokeret en væsentlig del af formuen til finansielle investeringer. Udvælgelsen af disse investeringer sker via en formaliseret proces og due diligence, som har fokus på historisk performance samt ESG og FN’s 17 verdensmål. Forud for indgåelse af aftaler omkring finansielle investeringer analyserer vi risici, performance og omstruktureringsstruktur. Vi sikrer endvidere, at risici og allokering er optimal på tværs af vores investeringer.

Vores finansielle investeringer omfatter primært børsnoterede aktier, obligationer samt private equity fonde. Vi har en langsigtet og ansvarlig investeringsstrategi med det formål at levere vækst gennem attraktive risikojusterede afkast og samtidig bidrage til en samfundsorienteret og bæredygtig udvikling.

Finansielle Investeringer

Stubkjær Family Group har allokeret en væsentlig del af formuen til finansielle investeringer. Udvælgelsen af disse investeringer sker via en formaliseret proces og due diligence, som har fokus på historisk performance samt ESG og FN’s 17 verdensmål. Forud for indgåelse af aftaler omkring finansielle investeringer analyserer vi risici, performance og omstruktureringsstruktur. Vi sikrer endvidere, at risici og allokering er optimal på tværs af vores investeringer.

Vores finansielle investeringer omfatter primært børsnoterede aktier, obligationer samt private equity fonde. Vi har en langsigtet og ansvarlig investeringsstrategi med det formål at levere vækst gennem attraktive risikojusterede afkast og samtidig bidrage til en samfundsorienteret og bæredygtig udvikling.