Skove & Jord

Stubkjær Family Group har placeret en væsentlig del af formuen i jord, skove og plantager med en forventning om et inflationssikret aktiv. Investeringerne er primært i skovdrift koncentreret omkring Midt- og Vestjylland. Plantagerne dækker en bred vifte såvel arts- som aldersmæssigt, ligesom der er juletræs- og pyntegrøntsproduktion.

Investeringerne er langsigtede, og afkastet genereres af en forsvarlig og hensigtsmæssig skovdrift. Egne medarbejdere fører tilsyn med driften af skovene i tæt samarbejde med skovforvalteren. Driften og investeringerne har fokus på langsigtet værdiskabelse for såvel drift som herlighedsværdier og bevaring af et rigt dyreliv.

Skove & Jord

Stubkjær Family Group har placeret en væsentlig del af formuen i jord, skove og plantager med en forventning om et inflationssikret aktiv. Investeringerne er primært i skovdrift koncentreret omkring Midt- og Vestjylland. Plantagerne dækker en bred vifte såvel arts- som aldersmæssigt, ligesom der er juletræs- og pyntegrøntsproduktion.

Investeringerne er langsigtede, og afkastet genereres af en forsvarlig og hensigtsmæssig skovdrift. Egne medarbejdere fører tilsyn med driften af skovene i tæt samarbejde med skovforvalteren. Driften og investeringerne har fokus på langsigtet værdiskabelse for såvel drift som herlighedsværdier og bevaring af et rigt dyreliv.