Baggrund

Aktiviteterne i Stubkjær Family Group hviler på fundamentet af Bonus Energy, stiftet i 1983 af Peter Stubkjær Sørensen og hustru Alice Sørensen.

Bonus Energy blev i 2004 afhændet til Siemens, der fortsat driver virksomheden i Brande og er med til at fastholde Danmarks position som en af de førende nationer inden for vindkraft.

Med afsæt i vedvarende grøn energi og en stor kærlighed til skov og natur indgår bæredygtighed som en naturlig del af familiens investeringsstrategi.

Stubkjær Family Group ejes af Peter Stubkjær Sørensen, Charlotte Stubkjær Lindhard, Louise Stubkjær Sørensen og Mette Stubkjær Højfeldt.
Til varetagelse af koncernens investeringer er der i 2020 etableret en selvstændig organisation.

Værdibaseret ejerskab og investeringer

Visionen for Stubkjær Family Group er at bidrage til en bæredygtig og ansvarlig fremtid for familieejerskabet gennem generationer. Vi søger at efterleve dette ved at håndplukke projekter og samarbejdspartnere ud fra en målsætning om at opbygge langvarige og tætte relationer med fokus på gensidig værdiskabelse i klare og definerede rammer.

Investeringer og projekter disponeres med fokus på efterlevelse af vores kerneværdier:

  • Ansvarlighed
  • Ordentlighed
  • Sammenhold
  • Langsigtet værdiskabelse
  • Godt købmandskab
  • Ordholdenhed

Gennem vores investeringer tilstræber vi at opnå et risikojusteret afkast, som over tid er bedre end et tilsvarende markedsafkast. Vi investerer gerne sammen med udvalgte partnere, der deler vores kerneværdier.

Involvering og vidensdeling

Stubkjær Family Group har som målsætning altid at engagere sig aktivt ved involvering og vidensdeling. Vi ønsker med vores investeringsportefølje at opbygge et sundt økonomisk fundament og bidrage til en global bæredygtig udvikling gennem investeringer og ejerskab. Vores investeringer gennemføres med en klar og defineret strategi med særlig fokus på ESG og FN’s 17 verdensmål.

Baggrund

Aktiviteterne i Stubkjær Family Group hviler på fundamentet af Bonus Energy, stiftet i 1983 af Peter Stubkjær Sørensen og hustru Alice Sørensen.

Bonus Energy blev i 2004 afhændet til Siemens, der fortsat driver virksomheden i Brande og er med til at fastholde Danmarks position som en af de førende nationer inden for vindkraft.

Med afsæt i vedvarende grøn energi og en stor kærlighed til skov og natur indgår bæredygtighed som en naturlig del af familiens investeringsstrategi.

Stubkjær Family Group ejes af Peter Stubkjær Sørensen, Charlotte Stubkjær Lindhard, Louise Stubkjær Sørensen og Mette Stubkjær Højfeldt.
Til varetagelse af koncernens investeringer er der i 2020 etableret en selvstændig organisation.

Værdibaseret ejerskab og investeringer

Visionen for Stubkjær Family Group er at bidrage til en bæredygtig og ansvarlig fremtid for familieejerskabet gennem generationer. Vi søger at efterleve dette ved at håndplukke projekter og samarbejdspartnere ud fra en målsætning om at opbygge langvarige og tætte relationer med fokus på gensidig værdiskabelse i klare og definerede rammer.

Investeringer og projekter disponeres med fokus på efterlevelse af vores kerneværdier:

  • Ansvarlighed
  • Ordentlighed
  • Sammenhold
  • Langsigtet værdiskabelse
  • Godt købmandskab
  • Ordholdenhed

Gennem vores investeringer tilstræber vi at opnå et risikojusteret afkast, som over tid er bedre end et tilsvarende markedsafkast. Vi investerer gerne sammen med udvalgte partnere, der deler vores kerneværdier.

Involvering og vidensdeling

Stubkjær Family Group har som målsætning altid at engagere sig aktivt ved involvering og vidensdeling. Vi ønsker med vores investeringsportefølje at opbygge et sundt økonomisk fundament og bidrage til en global bæredygtig udvikling gennem investeringer og ejerskab. Vores investeringer gennemføres med en klar og defineret strategi med særlig fokus på ESG og FN’s 17 verdensmål.